gwasanaeth gonest a dibynadwy
yswiriant llawn - Atebolrwydd Cyflogwr o hyd at £10M
asesiad risg a datganiadau dull ar eich cais
mae gan ein staff wisg arbennig sy'n dangos logo Aquareach
gwarentir bodlonrwydd llwyr yn ein gwasanaeth cystadleuol
Adeiladwyd ein busnes ar
ARGYMHELLION
oddi wrth ein cleintiaid.
Iechyd a Diogelwch
Mae gennym yswiriant llawn gydag  Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr o hyd at £10m.  Ymdrechwn i gadw'n gyfredol gyda gofynion a mentrau Iechyd a Diogelwch.
Ein haddewid i chi...
Aquareach Ltd. 43 Llys Onnen, Cyffordd Llandudno, Conwy LL31 9EZ  ff. 01492 593482   sym. 07754 405 325    e. info@aquareach.biz
Ni oedd un o'r cwmnïau cyntaf yn ardal Gogledd Cymru a Chaer i ddechrau defnyddio'r system Estyn a Golchi i lanhau ffenestri.  Rydym yn falch o'r enw da yr ydym wedi ei adeiladu dros yr 20 mlynedd ddiwethaf.
Ffôn
01492 593482
Hafan
Ein Gwasanaethau
Amdanom Ni
Dyluniad y We: Pobol y We
Venue Cymru
"Aquareach Mae cytundeb glanhau ffenestri Venue Cymru wedi cael ei roi i Aquareach am y deng mlynedd ddiwethaf.  Yn ystod y cyfnod hwn adeiladwyd dwy adain newydd i’r adeilad, a olygodd fod yn rhaid i’r cwmni fuddsoddi mewn offer pellach er mwyn gwneud tasgau ychwanegol oedd eu hangen er mwyn cynnal y safon y mae adeilad o’r math yma ei angen.  

Byddwn yn argymhell Aquareach i unrhyw gwmni sydd angen eu gwasanaethau."
John Griffiths, Rheolwr Tŷ - Venue Cymru.
Penrhyn Court
"Mae Aquareach Ltd wedi glanhau’r ffenestri yn Penrhyn Court ers 7 mlynedd.  Yn ystod y cyfnod yma maent wedi rhoi gwasanaeth ardderchog ac ni fu gennym unrhyw gwynion amdanynt.  Felly gallaf heb unrhyw amheuaeth argymell Aquareach Ltd i unrhyw gwsmer yn y dyfodol." 
J.M. Lacey, House Manager - Penrhyn Court.
... mwy o dystebau
ENGLISH
MAP SAFLE