The Quay Hotel & Spa
"Ysgrifennaf i gadarnahu bod y cwmni glanhau ffenestri Aquareach Ltd wedi cael cytundeb gan The Quay Hotel and Spa i lanhau ein ffenestri a’n drysau patio yn rheolaidd.  Mae Aquareach Ltd wedi cael ei gyflogi gan y cwmni ers Hydref 2006 ac mae wedi rhoi gwasanaeth misol parhaus i ni byth ers hynny. 

Mae’r cwmni yn lleol i Deganwy ac mae un o’i gyfarwyddwyr, Dave Williams, ynghyd â’i dîm bychan o weithwyr proffesiynol yn gwneud y glanhau ei hunan, gan sicrhau gwasanaeth personol o safon uchel.  Mae Aquareach Ltd bob amser yn weithgar os oes angen glanhau ychwanegol a gweithiant gyda’r Quay Hotel & Spa er mwyn sicrhau bod safonau uchel yn cael eu cadw. 

Cawn ar ddeal bod dull “golchi poeth” yn cael ei gyflwyno yn y dyfodol agos, yn cynnig system mwy effeithiol. 
Hoffwn gadarnhau ein bod wedi derbyn gwasanaeth ardderchog gan Aquareach dros y bedair mlynedd a hanner ac nid ydw i’n petruso eu hargymell fel cwmni."
Neil Beech, Rheolwr Cyffredinol - The Quay Hotel & Spa.
Aquareach Ltd. 43 Llys Onnen, Cyffordd Llandudno, Conwy LL31 9EZ  ff. 01492 593482   sym. 07754 405 325    e. info@aquareach.biz


Ffôn
01492 593482
Hafan
Ein Gwasanaethau
Amdanom Ni
ARGYMHELLION
Adeiladwyd ein busnes ar
oddi wrth ein cleintiaid.
ENGLISH
Dyluniad y We: Pobol y We
The Quay Hotel & Spa
MAP SAFLE